AT Yrityskauppakatsaus 8/23

Yrityskauppamäärät elokuussa

Advance Teamin keräämän datan mukaan elokuussa toteutui 37 yrityskauppaa. Laskua on tapahtunut noin 27 prosenttia viime vuoden elokuuhun nähden, mutta toisaalta toissa vuoden elokuuhun nähden kasvua on tapahtunut noin 37 prosenttia. Kuluvan vuoden keskimääräinen yrityskauppa-aktiivisuus on ollut n. 35 transaktiota kuukaudessa, joten elokuun kauppamäärä kuvastaa vahvasti tämän vuoden kokonaiskuvaa – kauppoja tehdään, mutta prosessit vievät pidemmän aikaa. Prosessien pitkään kestoon vaikuttaa etenkin se, että ostaja ja myyjä löytävät koheesion yrityksen hintatasosta.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan

Elokuussa tehtiin eniten yleishyödyllisiin palveluihin liittyviä kauppoja, kuten ravintolaliiketoimintojen, media- ja logistiikkayhtiöiden myyntiä. Toiseksi eniten myytiin asiantuntijayhtiöitä, joista puolet olivat tilitoimistoja. Kolmanneksi eniten myytiin kulutushyödykkeisiin ja kiinteistöihin liittyviä yhtiöitä, kuten isännöintiyhtiöitä, kiinteistöhuollon ja saunojen valmistusta. Kaksi kolmasosaa elokuun yrityskaupoista tapahtuivat neljällä edellä mainitulla toimialalla.

*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n omaan toimialaluokitteluun

Markkinoilla vaikuttavat epävarmuustekijät

Torstaina korkotason noustessa 10. kerran peräkkäin ohjauskorko saavutti jo 4,5 %:n tason, vaikka inflaatio jatkaa laskemistaan. Lainan ottaminen yrityskauppojen rahoittamiseksi tulee entistä kalliimmaksi. Pääomat allokoituvat yhä marginaalisempaan joukkoon, kun tuottovaateet ovat kasvaneet markkinaympäristön muutoksessa. Korot ovat kustannus, joka yrityksen on maksettava lainastaan, jolloin kohonneet korot tarkoittavat suurempia korkokuluja. Tämä lisää omalta osaltaan yrityskaupan kokonaiskustannuksia sekä tekee kaupoista vähemmän houkuttelevia.

Kohonnut korkotaso vaikuttaa lähtökohtaisesti negatiivisesti yritysten arvoihin. Korkeammat korkokustannukset vähentävät yrityksen kassavirtaa ja kannattavuutta, mikä puolestaan voi alentaa yrityksen arvoa. Tämä voi tehdä yrityksen ostamisesta vähemmän houkuttelevaa potentiaalisille ostajille. Korkeammat korot voivat myös vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen. Pankit ja rahoituslaitokset voivat olla varovaisempia myöntämään lainoja korkean korkotason aikana, mikä puolestaan voi vaikeuttaa yrityskauppojen rahoittamiseen tarvittavaa pääomaa. Bloombergin korkoennusteiden konsensuksen mediaani ennustaa vuodelle 2024 Euroopan alueen korkotasoksi hieman alle 4 % ja vuodelle 2025 noin 3 %, joten nollakorkojen ajan voidaan sanoa olevan ohi. EKP:n lausunnosta “EKP:n ohjauskorot ovat nyt saavuttaneet tason, jolla ne edesauttavat tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa” torstain korkopäätöksen yhteydessä voidaan tulkita, että korkosyklin huippu olisi saavutettu.  

Ukrainassa käytävä sota on käytännössä pysäyttänyt liiketoiminnat Venäjälle ja sodan eskalaation riski luo suurta epävarmuutta koko Euroopan talousalueen liiketoimintaympäristöön. Tämä vaikuttaa myös omalta osaltaan yrityskauppojen toteuttamiseen ja päätösten siirtymistä hamaan tulevaisuuteen.  Suomen talouden suhdanne on osoittanut viilentymistä, ja tänä vuonna Suomen BKT:n kehitys odotetaan jäävän nollan tuntumaan. Seuraavina vuosina Suomen BKT:n ennustetaan kääntyvän jälleen maltilliselle kasvun uralle. Epävarmuustekijöistä huolimatta yrityskauppoja tehdään ja arvostustasojen laskiessa entisestään on markkinoilla mahdollista tehdä myös hyviä kauppoja ja hyötyä epävarmasta markkinatilanteesta.

Tilastokeskuksen dataa Suomen Pankin ennusteista

Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskauppamarkkinoilla

Pörssiyhtiöt ovat olleet vähemmän aktiivisia ostajia elokuun aikana. Vain viisi yrityskauppaa toteutettiin pörssiyhtiöiden toimesta. Relais Group osti Norjasta autokorjaamon, Efecte uuden ohjelmistoyhtiön, Talenom puolestaan Ruotsista uuden tilitoimiston ja Sanoma kaksi länsisuomalaista mediataloa.

Talenom jatkaa kovaa kasvuvauhtiaan ostamalla ruotsalaisen VM Redovisning Ab:n koko osakekannan. Yhtiöllä on toimistot Karlskronassa, Ronnebyssä ja Karlhamnissa. Uusi tilitoimisto kasvattaa Talenomin liikevaihto noin 1,2 miljoonaa euroa ja tuo 14 uutta työpaikkaa Talenomiin.
 
Sanoma Media Finland laajentaa alueellisen uutismedian tavoittavuutta ja asiakaskuntaa Satakunnan alueella. Paikalliset Raumalainen ja Länsi-Suomi sanomalehdet siirtyvät Sanoma konsernin huomiin. Sanoma jatkaa yrityskaupan avulla alueellista kasvua sekä panostuksia kotimaisen uutismedian tulevaisuuden kehittämiseksi kohti yhä täydellisempää digiaikaa.


Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy lokakuussa.  

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö