AT Yrityskauppakatsaus 6/23


Kesäkuun ajatuksia kohti syksyä

Korkosykli on lähestymässä loppuaan tältä erää, koska inflaatio on alkanut hidastumaan. Inflaation hidastumiseen vaikuttavat pääasiassa raaka-aineiden ja tavaroiden hintojen lasku. Lainojen korot tuntuvat tällä hetkellä korkealta pitkästä aikaa nollakorkojen jälkeen. Suomen bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan tänä vuonna 0,2 prosenttia. Kotimainen yksityinen kysyntä on jo heikentynyt, koska hinnat ja korot ovat nousseet ennätysnopeasti verrattuna ihmisten reaalisiin käytettävissä oleviin tuloihin nähden. Toisaalta vahva työllisyystilanne pitää talouden käynnissä, vaikka kuluttajien ostovoima supistuukin huomattavasti tämän vuoden aikana.


Tilastokeskuksen dataa BKT:n kasvusta Suomessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä


Mikäli bruttokansantuote kehittyy tämän vuoden notkahduksen jälkeen ennusteiden mukaisesti, niin vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa reilun 1,3 prosentin verran. Tämän uskotaan johtuvan enimmäkseen inflaation hidastumisesta ja tulojen kasvun nopeutumisesta vuonna 2024. Yritysten investointinäkymiä voidaan pitää tällä hetkellä vakaana ja investointiympäristön kehityksessä voidaan nähdä oikean suuntaista kehitystä. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailun jälkeen Suomi voidaan nähdä entistä turvallisempana investointikohteena uusille teollisille investoinneille, vaikka maantieteellinen sijainti onkin Venäjän naapurimaana.

Investointeihin liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Epävarmuudet korkojen ja inflaation kehityksen suhteen voivat viivästyttää tai keskeyttää yritysten investointihankkeita. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän kuluvana vuonna 2,6 prosenttia ja vuonna 2024 vielä -0,1 prosenttia, jonka jälkeen yksityisten investointien odotetaan kasvavan noin prosentin kasvuvauhdilla vuodesta 2025 eteenpäin. Yksityisten investointien osuus Suomen bruttokansantuotteeseen on noin 19 prosenttia.


Tilastokeskuksen dataa investointien suhteesta BKT:hen

Hiljainen kesän alku yrityskaupparintamalla

Advance Teamin keräämän datan mukaan Suomessa toteutettiin kesäkuun aikana yhteensä 25 yrityskauppaa. Määrällisesti kauppoja tehtiin toukokuuhun verrattuna 38 prosenttia vähemmän. Tämä oli ensimmäisen puolivuotisen jakson matalin kuukausittainen kauppamäärä.  

Verrattuna vuosiin 2021 ja 2022, yrityskauppojen määrä oli vuonna 2021 58 prosenttia ja 2022 40 prosenttia matalampi, jota selittää yleistaloudellisen epävarmuuden jatkuminen. Ukrainan sota on jatkunut jo yli 500 päivää ja eskalaation riski on edelleen mahdollinen. Tämän lisäksi inflaatio on edelleen korkea, vaikka onkin jo rauhoittumaan päin.


*Tilasto perustuu Advance Team Oy:n keräämään yrityskauppadataan

Pörssiyhtiöiden liikkeitä yrityskaupoissa

Kesäkuussa pörssiyhtiöt tekivät monenlaisia ostoja. Aktiivisuutta nähtiin erityisesti teknologian, yleishyödyllisten palveluiden ja rakennusteollisuuden toimialoilla. Lemonsoft osti suomalaisen Finvoicer Group Oy:n koko osakekannan. Yritys on keskittynyt laskun elinkaaren loppupään palveluihin.  Yritysoston avulla Lemonsoft varmistaa entistä kattavammat ratkaisut asiakkaillensa, laskujen välittämisestä, muistutus- ja perintäpalveluun, laskurahoitukseen sekä sähköiseen taloushallintoon. Finvoicerilla on asiakkaina yli 7000 pk-yritystä ja yritys työllistää noin 40 asiantuntijaa Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Finvoicer-konsernin liikevaihto oli edellisellä tilikaudella n. 3,9 miljoonaa euroa, käyttökate 1,0 miljoonaa euroa ja yhdistetyn taseen loppusumma 5,4 miljoonaa euroa. Kauppahinta oli 6,2 miljoonaa euroa.

Alma Median tytäryhtiö Alma Career Oy on sopinut hankkivansa loput 70 prosenttia Pohjois-Makedonian johtavasta online-rekrytointipalvelusta Vrabotuvan Onlinesta. Alma Median toinen tytäryhtiö omisti jo aikaisemmin 30 prosenttia kyseisestä yhtiöstä. Yritysostolla Alma Media hakee kasvua digitaalisista palveluista sekä kansainvälistymisestä. Alma Media omistaa online-rekrytointipalveluita ympäri Eurooppaa.

Noho Partners puolestaan laajensi omaa liiketoimintaansa ostamalla enemmistön suomalaisesta Sushibar + Wine -ketjusta. Liiketoimintakaupassa Noho Partners omistaa uudesta yhtiöstä 75 % ja Matti Sarkkinen 25 %. Neljän ravintolan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sushibar + Wine on siirtynyt osaksi NoHo-konsernia 1.7.2023.

LeadDesk Oyj vahvisti teleoperaattoriliiketoimintaansa ostamalla Länsilinkki Oy:n koko osakekannan. Länsilinkin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttökate -255 tuhatta euroa sekä työllistää noin 15 henkilöä. Yrityskaupan kauppahinta on 500 tuhatta euroa. LeadDesk on yrityskaupan ansiosta Suomen suurimpia teleoperaattoreita ja pohjoismaissakin merkittävän kokoinen toimija. LeadDesk saa yrityskaupalla arvokasta teknistä osaamista CPaaS-alustan kehitystyöhön sekä suuremman teleoperaattoripalvelutoiminnan.


Advance Team seuraa aktiivisesti yrityskauppamarkkinaa; seuraava AT Yrityskauppakatsaus ilmestyy heinäkuussa.  

www.advanceteam.fi
www.yritysovi.fi

Jätä soittopyyntö