AT-Omistajanvaihdosklinikka – ensimmäinen askel yritysjärjestelyyn

Yrittäjien ikääntymisestä johtuvia yritysten omistajanvaihdoksia on odotettavissa valtavasti. Suomen Yrittäjien teettämän yritysbarometrin mukaisesti Suomessa on peräti 78 000 yrittäjää, jotka ovat 55–74-vuotiaita, eli jäämässä eläkkeelle lähivuosina. 39% yrittäjistä arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuolisille ja 23% arvelee jatkajan löytyvän perheen sisältä. Suomalaiset pk-yritykset ovat suurin työllistäjä, näin ollen kansantalouden kannalta on oleellista löytää mahdollisimman monelle elinkelpoiselle yritykselle ostaja tai jatkaja.

Eri organisaatiot järjestävät enenevässä määrin omistajanvaihdoksiin liittyviä tilaisuuksia, joissa asioita käsitellään aiheen laajuudesta johtuen yleisellä tasolla. Tilaisuuksien päätarkoituksena on herättää yrittäjät miettimään asioita ja tuoda esille useita tärkeitä omistajanvaihdokseen liittyviä asioita sekä myyjän että ostajan näkökulmasta ja tässä ne varsin hyvin onnistuvat. Yleisötilaisuuksien haasteena on keskittyminen juuri tietyn yrittäjän ainutkertaiseen tilanteeseen Tähän haasteeseen vastaa Advance Teamin omistajanvaihdosklinikka.

AT Klinikka on henkilökohtainen tapaaminen asiantuntijan kanssa, jossa keskustellaan omistajanvaihdosmahdollisuuksista keskittyen yrittäjän ja yrityksen tilanteeseen. Klinikka on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille, se on maksuton eikä sido mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Klinikalla käyneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa tukeen ja asiantuntijan neuvoihin. Mikäli yrittäjällä on selkeä tarve lähteä eteenpäin asian suhteen, olemme myös sopineet tehtävistä jatkotoimenpiteistä. Näitä ovat tyypillisesti esimerkiksi yrityksen arvonmääritys, sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen tai yrityskauppaan liittyvien kauppakirjojen ja muiden tarvittavien dokumenttien valmistelu. Klinikalla saat hyvät eväät suunnittelun perustaksi. Yrittäjiltä saamamme palaute kannustaa meitä järjestämään klinikoita eri paikkakunnilla, katso seuraavat klinikkapäivät www.yritysovi.fi -sivulta.

AT Klinikka on hyväksi ja tärkeäksi havaittu palvelu, jonne yrittäjällä on matala kynnys tulla keskustelemaan yrityksensä tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeistä ja usein hieman herkistäkin asioista – paikka, josta on hyvä lähteä liikkeelle viemään asioita eteenpäin.

Jätä soittopyyntö