Tilaa uutiskirje
Vieraile Yritysovessa

Arvonmääritys - yrittäjälle tärkeämpi kuin tilinpäätös

Arvonmääritys – yrittäjälle tärkeämpi kuin tilinpäätös

Yrityksen arvonmääritys mielletään usein tehtäväksi yritysjärjestelyn (osto tai myynti) yhteydessä. Tosiasiassa arvonmääritys voi olla yrittäjälle tärkeä työkalu yrityksen kehittämisessä. Arvonmäärityksen havaintojen perusteella voidaan kehitystoimenpiteet suunnata arvon kannalta keskeisiin tekijöihin.

Tilinpäätös ei sellaisenaan riitä antamaan oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta asemasta, koska tilinpäättäjällä on lain sallimat joustokohdat käytettävissään ja tilinpäätös kohdistuu menneisyyteen, mikä ei ole tae tulevaisuudesta.
Arvonmäärityksen tavoitteena on selvittää yrityksen todellinen kannattavuus ja näin ollen lähtökohtana on oikaistu tilinpäätös. Useimmin oikaistavia kohtia ovat omistajien palkat. Tilinpäätös näyttää liian hyvää tulosta, mikäli omistaja ei nosta markkinaehtoista palkkaa. Toinen oikaistava erä on usein yrityksen omistama ja toiminnassa käytössä oleva kiinteistö. Mikäli tulosta ei ole rasittamassa toimitilakulut, täytyy todellisen kannattavuuden selvittämiseksi lisätä tuloslaskelmaan vuokrakulut. Muita oikaistavia kohtia ovat esim. liiketoimintaan kuulumattomat kulut. Oikaisut voivat myös korottaa yrityksen arvoa.
Yrityksen arvo voidaan jakaa kahteen komponenttiin: kannattavuuteen ja kiinnostavuuteen:

Kuvion nelikentän arviot ovat yrityksen myynnin näkökulmasta. Tavoite on saada yritys vihreälle alueelle vaikka myynti ei olisi vielä ajankohtainen. Hyvässä arvonmäärityksessä komponentit puretaan osiin ja näin voidaan peilata niiden vaikutusta yrityksen arvoon. Tarkastelussa tulee huomioida historia, nykytila ja tulevaisuus. Historia luo perustan selvitettäessä nykytilaa ja arvioitaessa tulevaisuutta. Osana nykytilan selvittämistä ovat ulkoinen ja sisäinen analyysi (mm. kilpailijat, tuotteet, prosessit, henkilöstö). Arvonmäärityksessä tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtaennusteen sisältävä tulevaisuuden arvio on tärkeä työkalu pohdittaessa, millainen yrityksen halutaan olevan tulevaisuudessa ja millä askelilla sinne päästään. Se on myös keskeinen asia yrityskauppatilanteessa, koska yrityskauppa maksetaan tulevilla kassavirroilla.

Arvonmääritys on erinomainen työkalu yritysjohdolle ja se tulisi päivittää samoja periaatteita noudattaen kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistuttua. Arvonmääritys antaa tietoa yrityksen ennustetun arvon lisäksi siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen arvoon ja kuinka paljon. Näin kehitystoimenpiteet voidaan suunnitella ja arvottaa yrityksen menestymisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Ota yhteyttä Advance Teamin asiantuntijoihin saadaksesi lisätietoja arvonmäärityksestä sekä yrityskaupoista.

Jätä soittopyyntö