Tilinpäätöksen laadinta vie yritykseltä paljon resursseja. Valmis tilinpäätös ei kuitenkaan kerro riittävän yksityiskohtaisesti yrityksen menestyksestä tai sen taloudellisen arvon rakentumisesta. Kuinka yritys on kehittynyt? Miten strategia on toteutunut käytännössä? Kuinka hyödyllisiä investoinnit ovat olleet? Näihin kysymyksiin antaa vastauksen Advance Teamin laaja arvonmääritys eli yrityksen Myytävyysanalyysi.

Yrityksen arvonmääritys on tärkeämpi kuin tilinpäätös

Hyvin tehty arvonmääritys tukee yrityksen kehitystä. Arvonmäärityksen avulla voit suunnitella yrityksen strategiaa, investointeja sekä toiminnan laajuutta ja kannattavuutta. Parhaimmillaan arvonmääritys on yrityksen realistinen ja kattava läpileikkaus, jonka avulla tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa.

Advance Teamilla on yli 20 vuoden kokemus yrityskauppojen neuvonantajana. Kokemuksemme mukaan pelkkä tilinpäätös ei anna riittävästi tietoa yrityksen kehittymisestä. Tilinpäätös peilaa yrityksen historiaa, mutta se ei suoraan kerro yrityksen tulevaisuuden potentiaalista. Arvonmääritys antaa laajemman tietopohjan yrityksen nykytilanteesta ja auttaa yrityksen johtoa tulevaisuuden suunnittelussa.

Onko yrityksesi kiinnostava?

Yrityksen kiinnostavuus rakentuu monista eri asioista, ja se vaihtelee aikojen ja vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Yrityksen kiinnostavuudella on suora yhteys sen myytävyyteen. Jos et herätä kiinnostusta haluttujen kohderyhmien keskuudessa etkä erotu kilpailijoista, et ole riittävän kiinnostava myöskään kuluttajien tai potentiaalisten ostajien mielestä.
Yrityksen kiinnostavuuteen vaikuttavat yrityksen johtamisrakenne, omistajakeskeisyys ja henkilökunnan sitoutuneisuus. Muita kiinnostavuuteen vaikuttavia asioita ovat asiakaskunta, tuotteet ja palvelut sekä kassavirran pysyvyys.

Yrityksen kannattavuutta seurataan sen talouden kehittymisellä. Talouden kehittymisen mittareita ovat sijoitetun pääoman tuotto, nettotulos, maksuvalmius, rahoitusrakenne, velanhoitokyky, kassavirta ja kasvu. Näitä tunnuslukuja arvioidaan useamman vuoden kehityksellä.
Paras arvio yrityksen myytävyydestä saadaan, kun yhdistetään yrityksen kiinnostavuus ja kannattavuus sekä lisätään siihen yrityskauppojen ammattilaisen näkemys.

Myytävyysanalyysi osoittaa yrityksen menestystekijät

Me Advance Teamilla kutsumme yrityksen laajaa arvonmääritystä Myytävyysanalyysiksi. Myytävyysanalyysissä perehdytään yrityksen liiketoimintaan, kartoitetaan ydinosaaminen ja selvitetään kannattavuuden perusteet.
Lisäksi tehdään kilpailijakartoitus, arvioidaan yrityksen myytävyyttä, annetaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta sekä lasketaan veroseuraamukset yrityskaupasta. Kerromme myös yrityskaupan toteuttamisvaihtoehdot ja annamme suosituksen, miten asiassa tulisi edetä.
Myytävyysanalyysistä on monia hyötyjä. Sen ansiosta kehitys voidaan suunnata oikein, ja yrityksen arvosta saadaan laaja-alainen käsitys. Rahoitusta hakiessa myös rahoittajat arvostavat ulkopuolisen tekemää arvonmääritystä.

Milloin yrityksen myynti kannattaa?

Yrityksen myyntiä tulee suunnitella pitkäjänteisesti. Olemme kehittäneet yrityksen myytävyyden arviointiin työkalun, joka pohjautuu kokemukseemme yrityskaupoista. Tiedämme kokemuksemme perusteella, mitkä yritykset menevät helposti kaupaksi, ja mitkä taas tarvitsevat lisää kehittämistä ennen myyntiä.
Myytävyyden nelikenttä -työkalumme koostuu kahdesta pääelementistä: yrityksen kiinnostavuudesta ja yrityksen kannattavuudesta. Niiden avulla määritämme yrityksen myyntikelpoisuuden ja mahdolliset kehittämistarpeet.

Erilaisia yritysjärjestelyitä kannattaa harkita myyntiin valmistautumisessa. Yritys voi jakautua kahdeksi yhtiöksi esimerkiksi silloin, kun halutaan siirtää osa omaisuutta toiseen yhtiöön. Toinen vaihtoehto vastaavissa tilanteissa on liiketoimintasiirto. Kun haluat lisätietoa yritysjärjestelyiden mahdollisuuksista, voit tilata laatimamme maksuttoman yritysjärjestelyoppaan tästä linkistä.

Koronan tuomista haasteista huolimatta yrityskaupparintama vilkastui jo viime syksynä, ja ostajat ovat aktiivisesti liikkeellä. Nyt on hyvä hetki edetä myynnin kanssa ja ottaa asiantuntija avuksi suunnitteluprosessiin ja käytännön järjestelyihin. Ajoissa tehty arvonmääritys muuttaa alustavat suunnitelmat selkeiksi tavoitteiksi. Kannattaa muistaa, että jokainen yritys vaihtaa omistajaa jossain vaiheessa.

Tilaa AT Yrityskauppakatsaus