Arvonmääritys osana yrityksen myyntiä

Yrityksen myyminen on pitkä prosessi. Alkaen myyntipäätöksen tekemisestä yrityksen arvonmääritykseen ja aina itse kauppatilaisuuteen asti. Vaativa prosessi, jossa yritysvälittäjän asiantuntija-apu tekee siitä hieman helpompaa. Yritysvälittäjän tehtävänä on antaa yrityksen myyjälle tai ostajalle aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa sekä taata mielenrauha pitkän prosessin aikana.

Advance Teamin yrityskauppaprosessi aloitetaan valmisteluista, jotka kattavat mm. yrityksen laajan arvonmäärityksen, jota kutsumme Myytävyysanalyysiksi. Myytävyysanalyysi on kattava läpileikkaus yrityksen tilanteesta, jossa

  • perehdytään yrityksen liiketoimintaan
  • kartoitetaan ydinosaaminen
  • selvitetään kannattavuuden perusteet
  • tehdään kilpailijakartoitus
  • annetaan asiantuntijan näkemys yrityksen arvosta
  • annetaan arvio yrityksen myytävyydestä
  • lasketaan veroseuraamukset yrityskaupasta

Olemme auttaneet yli 25 vuoden aikana satoja omistajia joko myymään oman yrityksensä tai kasvattamaan oman yrityksensä toimintaa ostamalla uuden yrityksen. Yrityksen myyntiin tai ostamiseen vaikuttaa moni asia. Seuraamme tiiviisti, mitä yrityskauppamarkkinassa tapahtuu. Tutkimme alan trendejä, riskejä ja mahdollisuuksia. Olemme koostaneet tälle sivulle tärkeimmät tiedot liittyen yrityksen myyntiin tai ostoon.

Tarjoamme yrityksen myynnistä ja ostosta kiinnostuneille kuukausittain ajankohtaista tietoa niin blogikirjoitustemme kuin AT Yrityskauppakatsauksenkin muodossa. Blogeissa käsittelemme yrityksen myyntiin, ostoon tai vaikkapa rahoitukseen liittyviä haasteita, ja kuinka nekin on helppo ratkaista asiantuntijan avulla. Kuukausittain koostamamme AT Yrityskauppakatsaus kokoaa yhteen viimeaikaiset mielenkiintoiset kaupat, yrityskauppoja tukevat ulkoiset tekijät sekä myös mahdolliset riskit.

Vaikka yrityksen myynti tai osto ei olisikaan vielä ajankohtaista, mutta haluat, että sinulla on uusin ja kattavin tieto koskien yrityskauppamarkkinoita, tilaa AT Yrityskauppakatsaus tilauslomakkeen kautta.

Arvonmääritys luo suuntaviivat yrityksen kehittämiselle

Liiketoiminta on paljon muutakin kuin pelkkä valmis tilinpäätös. Liiketoiminta on aina kokonaisuus, jota analysoimalla voidaan määrittää yrityksen arvo. Laaja arvonmääritys eli Advance Teamin Myytävyysanalyysi vastaa kysymyksiin kuinka yritys on kehittynyt, miten strategia on toteutunut käytännössä ja kuinka hyödyllisiä investoinnit ovat olleet.

Lue lisää
Valmistaudu yrityskauppaan ajoissa

Olet tehnyt yrityksellesi strategian, budjetin ja markkinointisuunnitelman, mutta oletko suunnitellut yrityksesi omistajanvaihdoksen? Omistajanvaihdos on yrityksessä iso muutos, johon syytä varautua ajoissa. Hyvällä suunnittelulla ja yrityskauppojen ammattilaisen avulla prosessi saadaan vietyä hallitusti maaliin.

Lue lisää
Yrityksen ostopalvelu tekee yritysostot helpoiksi

Yritysostot tukevat kasvuhakuisen yrityksen strategiaa loistavasti. Yritysosto mahdollistaa kerralla paljon: merkittävän kasvun, lisää asiakkuuksia, kassavirtaa sekä uusia markkinoita. Mitä tehdä, kun sopivaa yritystä tai liiketoimintaa ei vain tunnu löytyvän?

Lue lisää
Vinkit onnistuneeseen yrityskauppaan

Jokainen yritys vaihtaa omistajaa jossain vaiheessa. Ennen omistajanvaihdosta on syytä teettää yritykselle arvonmääritys, jonka tavoitteena on selvittää yrityksen todellinen kannattavuus ja kasvupotentiaali. Kiinnostava ja kannattava yritys menee kaupaksi, mutta onko sinun yrityksesi sellainen?

Lue lisää
”Tämän kaupan toteutuminen on täysin Advance Teamin ansiota. Emme olisi lähteneet omin päin kartoittamaan ostettavia kohteita, kun aiemmasta kaupasta on kulunut vasta niin vähän aikaa. Meitä olisi kuitenkin harmittanut, jos joku muu olisi ostanut Hakevelhot.”
-Hakevuori Oy:n toimitusjohtaja Reijo Wuorio
Tilaa AT Yrityskauppakatsaus