Yrityksen arvonmääritys onnistuu sadonkorjuuennusteella

Haavi - Yrityksen ostopalvelu

Ota meihin yhteyttä

Advance Team on kehittänyt aktiiviselle ostajalle yrityksen ostoon palvelun nimeltään Haavi.

Kokemuksemme mukaan mm. seuraavia näkökulmia tulisi miettiä, kun on ostamassa yritystä.

Yritysosto on hyvä sijoitus

  • PK-yritysten ostossa mahdollisuus päästä yli 50 %:n sijoitetun pääoman tuottoon

Yrityksen Ostopalvelun avulla

  • päästään nopeammin haluttuun tulokseen täsmähaulla ja -kontaktoinnilla
  • ostaja ei paljastu, jos ostokohteen kanssa ei edetä

Yrityksiä tulee myös myyntiin, mutta

  • odottavan aika on pitkä, jos tyydyt pelkästään myyntiin tuleviin yrityksiin

Advance Teamin yrityksen ostopalvelutuotteen tavoitteena on avustaa toimeksiantajaa tavoitteensa saavuttamisessa. Yrityksen ostoon yleensä lähdetään, kun tavoitellaan nopeaa kasvua, markkina-aseman vahvistamista ostamalla kilpaileva yritys tai suuruuden ekonomian kautta saatavaa skaala- ja synergiaetuja. Muita syitä yritysostoon voivat olla esimerkiksi kansainvälistyminen ja toimialan vaihto. Eräänä merkittävänä tekijänä yritysostolle on pyrkimys laajentaa omaa osuutta toimitusketjussa, joko ylä- tai alavirtaan päin, ottamalla haltuun joko materiaalitoimittaja tai jakeluketju.

Yrityksen ostopalvelu jakaantuu kolmeen vaiheeseen.

haavi kuva.jpg

Ensimmäisessä vaiheessa etsimme potentiaalisia kohdeyrityksiä ostajan antamien speksien mukaan. Advance Team on kehittänyt erinomaiset työkalut ostettavien yritysten paikallistamiseen. Toimeksiannon lopputuloksena on:

  • tiivistelmä yrityksistä tärkeimpine tietoineen ja lukuineen.
  • suositus mitä yrityksiä kannattaa lähestyä.

Raportin pohjalta asiakas päättää mitä yrityksiä lähestytään ja missä järjestyksessä.

Toisessa vaiheessa Advance Team kontaktoi kohdeyritystä tiedustellakseen yrityksen myyntihalukkuutta. Asia etenee alustavien neuvottelujen kautta kohti aiesopimusta. Neuvotteluissa käydään läpi yrityskaupan keskeiset asiat. Esisopimuksen jälkeen ostaja tekee Due Diligence – tarkastuksen kohdeyrityksessä ja loppuunsaattaa rahoitusneuvottelut. Tarvittaessa avustamme myös rahoitussuunnitelmien tekemisessä, tähän olemme kehittäneet yrityksen ostajalle yritysjärjestelyn rahoitussuunnitelma – palvelun. Palvelun nimi on Riihikuiva. Teemme ostajalle dokumentit, joilla hän voi mennä keskustelemaan yrityksen rahoituksesta rahoittajien kanssa.

Kolmannessa vaiheessa toteutetaan yrityskauppa, allekirjoitetaan kauppakirja, maksetaan kauppahinta ja tehdään tarvittavat viranomaisilmoitukset. Advance Teamin palvelupakettiin kuuluvat myös tarpeellisten päätöspöytäkirjojen valmistelu. Lisäksi avustamme tarvittaessa myös yrityksen sidosryhmätiedotuksessa. 

Ota meihin yhteyttä luottamuksellisesti alla olevan lomakkeen kautta, kun suunnittelet yrityksen ostamista.

"Sentakia Oy on määritellyt yhdeksi painopistealueeksi kannattavan kasvun hakemisen. Tavoitteen saavuttamiseksi on otettu yrityskaupat keskeiseksi tekijäksi. Tässä prosessissa olemme käyttäneet Advance Teamin Haavi - Yrityksen ostopalvelua. Palvelu on nopeuttanut yritysostoja ja löysimme oikeantyyppisiä liiketoimintoja. Suosittelen Haavi -palvelua potentiaalisten ostokohteiden löytämiseksi ja yrityskauppaprosessin loppuunsaattamiseksi." 

Jari-Pekka Vatanen, toimitusjohtaja, Sentakia Oy

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Jätä soittopyyntö