Toimitilavälitys ja arviointi

Ota meihin yhteyttä

Olemme toimineet aktiivisesti toimitilavälityksen parissa ja tehneet yhteistyötä merkittävien kiinteistönomistajien kanssa Etelä-Suomen alueella.

Yhteistyö kiinteistönomistajien sekä kiinteistösijoittajien kanssa antaa meille käypää tietoa tämänhetkisistä tuottovaatimuksista sekä kohteiden markkinatilanteesta. Aktiivisen välitystyön myötä meillä on laaja verkosto yrityksiin sekä yrittäjiin ja sitä myötä käsitys heidän näkemyksistään käypien vuokratasojen sekä kiinteistöjen toteutuneiden kauppahintojen osalta. Tärkeää lähtökohta onnistuneisiin kauppoihin on se, että ymmärtää molempien osapuolten näkemyksiä vallitsevassa markkinatilanteessa.

Toimitilavälitysprosessimme perustuu kolmeen tärkeään pääkohtaan:
- Aktiivinen myyntityö
- Ammattitaito
- Laaja yhteistyöverkosto

Aktiivinen myyntityö on toimintamme keskeinen lähtökohta. Vapaan tilakannan kasvaessa on yhä tärkeämpää, että virike tilajärjestelyihin lähtee välittäjän suunnasta. Me kartoitamme tiloihin soveltuvia toimijoita ja lähestymme potentiaalia vuokralais- ja ostajatahoja välityskonseptimme mukaisesti. Kokemuksemme mukaan tämä vauhdittaa hankkeiden läpimenoprosessia. Ulkopuoliset markkinointikanavat antavat lisäapuja, mutta välittäjän aktiivisuus on tänä päivänä ensisijaisen merkittävässä roolissa, kun useat perinteiset mainoskanavat pursuavat vapaita tiloja.

Hyvä työn laatu takaa pitkäaikaisen ja hyvämaineisen toiminnan. Advance Team on toiminut yrityskauppojen parissa jo lähes 20 vuotta, josta viimeiset viisi vuotta aktiivisesti myös toimitilavälityksen parissa. Organisaatiomme koostuu alan ammattilaisista ja tätä tiimin yhteistä osaamista hyödynnämme toiminnassamme jatkuvasti. Ammattitaitoamme ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti.

Laaja yhteistyöverkosto ja sen ylläpitäminen on aktiivisen myynnin ja ammattitaitoisen työn summa. Laadukas ja näkyvä toiminta lisää luottoa myös ulkopuolisten tahojen silmin. Teemme jatkuvaa yhteistyötä pankkien, rahoituslaitosten, yrittäjäorganisaatioiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa. Luottamus työmme laatuun ja toimintamalliin antaa meille myös yhteistyökumppaneiden kautta uusia ja kiinnostavia yhteistyöhankkeita.

Kiinteistön arviointi osana välitysprosessia

Mikäli kiinteistön omistajana harkitset tilojesi myyntiä, on meidän välityskonseptimme mukaan tärkeää, että kohteen markkina-arvo on ensin määritetty asiantuntijan toimesta. Auktorisoidun kiinteistöarvioinnin myötä saat meiltä luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua. Arviokirjassa kohteen arvo määritetään ominaisuuksien mukaan joko kauppa-arvomenetelmällä toteutuneisiin kauppahintoihin perustuen, kustannusarvomenetelmän myötä tehdyin arvonalennusoikaisuin, tuottoarvomenetelmällä pääomitetusti olemassa oleviin vuokrasopimuksiin tai käypiin vuokratasoihin korjattuna tai kassavirtaperusteisesti sijoittajan tuotto-odotukset huomioon ottaen soveltuvalla ennustejaksolla.

Myyntiä harkitsevalle kiinteistön omistajalle arviokirja antaa vahvan perusteen kauppaneuvotteluihin oikealla hintatasolla. Kokemuksemme mukaan myyjän ja ostajan näkemysten yhteen saattaminen on huomattavasti helpompaa, kun perusteet arvonmääritykseen ovat olemassa jo alusta lähtien. Yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyiden arvonmäärityksiin sisältyvä kiinteistöarvio antaa esimerkiksi rahoituslaitoksille luotettavan ja lain myötä pätevän perusteen järjestelyiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä!

Saat lisätietoa arviokirjan toteutuksesta jättämällä yhteystietosi alla olevaan kenttään. 

X

Tarvitsetko apua?

Jätä meille numerosi, niin soitamme sinulle takaisin!

Jätä soittopyyntö