Ostoprosessi

Advance Team tarjoaa ostajalle erilaisia palveluita ostoprosessin aikana. Kun ostajalla on tiedossa myytävä kohde ja siitä laadittu materiaali, voimme tehdä yrityksestä arvonmäärityksen. Samalla arvioimme kriittiset asiat ostossa. Avustamme ostajaa yrityksen kauppaneuvotteluissa. Advance Team organisoi myös Due Diligence – tarkastukset ostettavasta kohteesta. Kun myytävästä yrityksestä laaditaan kauppakirja, katsomme, että ostajan näkökulmasta kaupan ehdot ovat normaalit. Tarvittaessa avustamme ostajaa myös yrityksen haltuunotossa.

Ota yhteyttä meihin luottamuksellisesti, kun olet ostamassa yritystä.